ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ย่านการค้า"

เพิ่มขึ้น 374 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ตลาดน้ำ
สยามมาบุญครอง
ศรีนครินทร์
จตุจักร
 
 
3.ย่านดำรงชีวิต
คือตลาดบก หรือตลาดสด ที่คนจะเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยของสด ของชำในชีวิตประจำวัน คือสถานที่ที่ไปซื้อกับข้าว เนื้อสัตว์มาปรุง ประกอบอาหารเพื่อรับประทานในครอบครัว หรือถ้าเป็นร้านอาหารก็จะไปซื้อของสดจากย่านนี้ มาเพื่อประกอบอาหารขาย ทั้งนี้รวมถึงย่านที่ขายอาหารสำเร็จรูปทั่วไป
ตัวอย่าง
Community mall ของหมู่บ้าน
ตลาดสดประจำจังหวัด
 
4.ย่านท้องถิ่น
เป็นย่านที่ขายสินค้าสำหรับคนท้องถิ่นเท่านั้น เป็นย่านที่จะทรายทราบกันแต่ในจังหวัดหรือหมู่บ้าน หรือชุมชน
ตลาดน้ำคลองลัดมะยม
 
5.ย่านท่องเที่ยว
เป็นแหล่งที่มีคนมาท่องเที่ยว โดยมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ รวมถึงสถานที่ต่อรถ
 
ตัวอย่าง
สถานีรถไฟ
สุวรรณภูมิ
ตลาดน้ำ 4 ภาค
 
 
6.ย่านพิเศษ
34

การแก้ไข