ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ย่านการค้า"

เพิ่มขึ้น 1,125 ไบต์ ,  11 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
1.ย่านธุรกิจ
มักอยู่ใจกลางเมือง จังหวัดใดๆ เรียกเป็นย่านธุรกิจของจังหวัด มักเป็นศูนย์กลางของจังหวัดหรือที่นิยมเรียกกันว่า "กลางเมือง" ถ้าในกรุงเทพย่านธุรกิจจะมีหลายแห่ง เช่น ย่านสีลม ย่านราชประสงค์
 
2.ย่านท่องเที่ยว
แบ่งออกได้เป็นย่านกลางวัน และย่านกลางคืน
 
3.ย่านดำรงชีวิต
คือตลาดบก หรือตลาดสด ที่คนจะเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยของสด ของชำในชีวิตประจำวัน คือสถานที่ที่ไปซื้อกับข้าว เนื้อสัตว์มาปรุง ประกอบอาหารเพื่อรับประทานในครอบครัว หรือถ้าเป็นร้านอาหารก็จะไปซื้อของสดจากย่านนี้ มาเพื่อประกอบอาหารขาย ทั้งนี้รวมถึงย่านที่ขายอาหารสำเร็จรูปทั่วไป
 
4.ย่านพิเศษ
คือย่านที่มีของหายาก ไม่สามารถหาซื้อได้จากแหล่งอื่น หรือสามารถหาซื้อได้แต่ไม่มีให้เลือกมาเท่าย่านนี้ ตัวอย่างของย่านประกอบด้วย
ย่านทองเยาวราช
ย่านขายแว่นถนนเพชรบุรี
 
 
 
 
แหล่งอ้างอิง
เอกสารประกอบการสอน ม.ศรีปทุม ค้นคว้า รวบรวมโดย ดร.จินต์จุฑา อิสริยภัทร์
34

การแก้ไข