ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หัวเมืองเหนือ"

substituteTemplate
ไม่มีความย่อการแก้ไข
substituteTemplate
บรรทัด 1:
'''เมืองเหนือ''' หรือ '''หัวเมืองเหนือ''' มีความหมายต่างกันในด้านเงื่อนไขเวลา ดังนี้
 
* ในสมัย[[อาณาจักรอยุธยา]] และรัตนโกสินทร์ตอนต้น หมายถึงพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของ'''[[อาณาจักรสุโขทัย]]''' อันประกอบด้วย [[เมืองพิษณุโลก]] ([[เมืองสรลวงสองแคว]]) [[เมืองสุโขทัย]] [[เมืองศรีสัชนาลัย]] (เมืองสวรรคโลก หรือเมืองเชลียง หรือเมืองเชียงชื่น) [[เมืองกำแพงเพชร]] (รวม[[เมืองนครชุม]]) [[เมืองพิจิตร]] (รวม[[เมืองปากยม]]) [[เมืองพระบาง]] และ[[เมืองทุ่งยั้ง]] ([[เมืองพิชัย]]) <ref>{{อ้างหนังสือ/พระมหาธรรมราชากษัตราธิราช}} หน้า 57</ref>
|ผู้แต่ง= พิเศษ เจียจันทร์พงษ์
|ชื่อหนังสือ= พระมหาธรรมราชากษัตราธิราช
|URL=http://www.matichonbook.com/index.php?mnuid=5&selmnu=470426104014
|จังหวัด=กรุงเทพฯ
|พิมพ์ที่=สำนักพิมพ์มติชน
|ปี= [[พ.ศ. 2546]]
|ISBN=974-322-818-7
|จำนวนหน้า=184
}}
หน้า 57</ref>
* ตั้งแต่[[รัชกาลที่ 5]] แห่ง[[กรุงรัตนโกสินทร์]] ลงมา หมายถึงพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของ'''[[อาณาจักรสุโขทัย]] และ [[อาณาจักรล้านนา]]'''
* ปัจจุบัน ใช้หมายถึงทุก[[จังหวัด]]ใน '''[[ภาคเหนือ]]''' ในวงแคบจะใช้หมายถึง ภาคเหนือตอนบน หรือจังหวัดในเขต'''[[อาณาจักรล้านนา]]''' เดิม
123,860

การแก้ไข