ผลต่างระหว่างรุ่นของ "น้ำมันเบนซิน"

โรบอต เพิ่ม: pnb:پٹرول
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(โรบอต เพิ่ม: pnb:پٹرول)
 
[[หมวดหมู่:น้ำมันเชื้อเพลิง]]
 
น้ำมันเบนซิน (gasoline)
ส่วนประกอบ paraffin, aromatic, olefins และ ส่วนผสมจากกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ ได้แก่
- LSR
- Catalytic reformat
- Catalytic cracked gasoline
- Thermally cracked gasoline
- Hydro cracked gasoline
- Alkylate
- Polymerized gasoline
- Isomerizes gasoline
สารเติมแต่งที่สำหรับ gasoline
- Antiknock compound ใส่เพื่อเพิ่มค่าออกเทน ซึ่งเมื่อก่อนจะใช้สารพวกตะกั่วแต่ปัจจุบันยกเลิกแล้ว จึงหันมาใช้พวก organo-manganese compound แทน
- Anti- Oxidant ใส่เพื่อป้องกันการเกิดยางเหนียว
- Oxygenates จะช่วยลดปริมาณคาร์บอนและช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำมัน นอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มค่าออกเทน
- Paint ใส่เพื่อช่วยแยกเกรดของน้ำมัน
- Detergent และ Dispersant จะช่วยให้เครื่องยนต์สะอาด ซึ่งจะเป็นสารพอลิเมอร์ชนิดพิเศษ วัตถุ
 
[[af:Petrol]]
[[no:Bensin]]
[[pl:Benzyna]]
[[pnb:پٹرول]]
[[pt:Gasolina]]
[[ro:Benzină]]
[[yi:בענזין]]
[[zh:汽油]]
 
 
น้ำมันเบนซิน (gasoline)
ส่วนประกอบ paraffin, aromatic, olefins และ ส่วนผสมจากกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ ได้แก่
- LSR
- Catalytic reformat
- Catalytic cracked gasoline
- Thermally cracked gasoline
- Hydro cracked gasoline
- Alkylate
- Polymerized gasoline
- Isomerizes gasoline
สารเติมแต่งที่สำหรับ gasoline
- Antiknock compound ใส่เพื่อเพิ่มค่าออกเทน ซึ่งเมื่อก่อนจะใช้สารพวกตะกั่วแต่ปัจจุบันยกเลิกแล้ว จึงหันมาใช้พวก organo-manganese compound แทน
- Anti- Oxidant ใส่เพื่อป้องกันการเกิดยางเหนียว
- Oxygenates จะช่วยลดปริมาณคาร์บอนและช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำมัน นอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มค่าออกเทน
- Paint ใส่เพื่อช่วยแยกเกรดของน้ำมัน
- Detergent และ Dispersant จะช่วยให้เครื่องยนต์สะอาด ซึ่งจะเป็นสารพอลิเมอร์ชนิดพิเศษ วัตถุ
12,518

การแก้ไข