ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษามองโกเลีย"

replaceViaLink
(replaceViaLink)
(replaceViaLink)
'''ภาษามองโกเลีย''' เป็น[[ภาษาทางการ]]ของ[[ประเทศมองโกเลีย]] และเป็น[[ภาษา]]หลักของชาว[[ประเทศมองโกเลีย|มองโกเลีย]]ส่วนใหญ่ ซึ่งคนพูดส่วนใหญ่จะพูดแบบ[[คัลข่า]] (Khalkha) นอกจากนี้ ภาษามองโกเลียก็พูดในพื้นที่รอบนอกในบางมณฑลของ[[สาธารณรัฐประชาชนจีน]]และ[[ประเทศรัสเซีย|สหพันธรัฐรัสเซีย]]
 
จัดอยู่ใน'''ภาษากลุ่มมองโกลิก'''ซึ่งเป็นกลุ่มของภาษาที่พูดใน[[เอเชียกลาง]] นักภาษาศาสตร์บางคนได้เสนอให้จัดภาษากลุ่มมองโกลิกร่วมกับ[[ภาษากลุ่มเตอร์กิก]] (ซึ่งมี[[ภาษาตุรกี]]) และ[[ภาษากลุ่มทุงกูซิก]]ให้เป็น[[ตระกูลภาษากลุ่มอัลไตอิก]] แต่ไม่เป็นที่ยอมรับโดยสากล
 
สมาชิกที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของภาษากลุ่มนี้คือ ภาษามองโกเลีย เป็นภาษารูปคำติดต่อคล้ายภาษาตุรกีหรือภาษาฟินน์ มีการเติมปัจจัยที่รากศัพท์ ภาษามองโกเลียมีเพียงสรรพนามบุรุษที่หนึ่งและสอง แต่ไม่มีบุรุษที่สาม แต่ใช้สรรพนามชี้เฉพาะ เช่น นี่ (en) นั่น (ter) นี่ทั้งหลาย (ed nar) และนั่นทั้งหลาย (ted nar) แทน
123,860

การแก้ไข