ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียดที่สะเทือนใจ"

จัดย่อหน้า + เปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิง
(จัดย่อหน้า + เปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิง)
'''ความผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตราย''' ({{lang-en|Posttraumatic stress disorder}}) มีชื่อย่ออย่างเป็นสากลว่า PTSD เป็นภาวะ[[ความเครียด]]ที่ก่อให้เกิดอาการดังกล่าว อาการมักเป็นหลังจากเจอสถานการณ์ที่สะเทือนใจ ซึ่งต่างจาก [[Acute stress reaction]] ที่จะเกิดอาการขึ้นทันที่ที่เจอเหตุการณ์นั้นๆ
{{ต้องการอ้างอิง}}
 
== สาเหตุ==
'''ความผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตราย''' ({{lang-en|Posttraumatic stress disorder}}) มีชื่อย่ออย่างเป็นสากลว่า PTSD เป็นภาวะความเครียดที่ก่อให้เกิดอาการดังกล่าว อาการมักเป็นหลังจากเจอสถานการณ์ที่สะเทือนใจ ซึ่งต่างจาก Acute stress reaction ที่จะเกิดอาการขึ้นทันที่ที่เจอเหตุการณ์นั้นๆ
'''สาเหตุ''' ได้พบเจอกับเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่สะเทือนใจมากๆ ซึ่งมักเป็นแบบเรื้อรัง และมักเป็นสถานการณ์พวกหายนะต่างๆ ได้แก่
 
'''สาเหตุ''' ได้พบเจอกับเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่สะเทือนใจมากๆ ซึ่งมักเป็นแบบเรื้อรัง และมักเป็นสถานการณ์พวกหายนะต่างๆ ได้แก่
1. Natural diaster ภัยธรรมชาติ เช่น สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด
2. Technological diaster ภัยที่เกิดจากความก้าวหน้าของมนุษย์ เช่น ระเบิดปรมนูญ
เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นทั้งภาวะ Threatening (คุกคามต่อผู้ป่วยโดยตรง) หรือ Depressivness (ไม่ได้โดนกับตัวเอง แต่โดนกับคนที่ตนเองรัก)
 
== อาการ ==
'''อาการทั่วๆไป''' ได้แก่ กลัว สิ้นหวัง หวาดผวา รู้สึกผิด ละอายใจ โกรธ ไม่มีใครหรืออะไรช่วยได้เลย
 
'''; อาการสำคัญ'''
1. เกิดภาพเหตุการณ์นั้นๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีก นึกถึงแล้วนึกถึงอีก
2. มักจะพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ดังกล่าว เช่น คนที่ขับรถชนคนตาย แล้วไม่กล้าขับรถอีกเลย ดูหนังหรือเห็นอะไรเกี่ยวกับรถก็ไม่ได้
'''ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญอาการดังกล่าวต้องเป็นต่อเนื่องกันนานกว่า 1 เดือน'''
 
== แนวทางการรักษา ==
'''แนวทางการรักษาโดยการใช้ยา'''1. ใช้ยา Antidepressant เช่น Fluoxetine, Paroxetine
2. ใช้ยาพวก Adrenergic block agents
4. Group therapy ให้ผู้ป่วยมาคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ป่วยอื่นที่เป็นเหมือนกัน
 
'''== อ้างอิง''' ==
* Maxmen, J. S.; Ward, N. G. (2002). Psychotropic drugs: fast facts (third ed.). New York: W. W. Norton. pp. 347–349. ISBN 0-393-70301-0.
บทความนี้เขียนสรุปจากการเรียนวิชาจิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สอนโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
[[หมวดหมู่:โรควิตกกังวล]]
72,388

การแก้ไข