ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ประวัติ ==
'''คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง''' ได้รับการสถาปนาในปี พ.ศ. 2514 โดยจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งมุ่งเ้น้นในด้านภาษาไทยกับภาษาต่างประเทศ ปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรภาษาต่างประเทศในระดับปริญญาตรี เป็นจำนวน 18 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษากรีก ภาษาโปรตุเกส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเวียดนาม ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาพม่า ภาษามลายู ภาษาอาหรับ ภาษาฮินดี ภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต{{โครงส่วน}}
{{โครงส่วน}}
 
== หลักสูตร ==