ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเวียนเทียน"

เมื่อมีข้อมูลมากขึ้น ก็เอา สั้นมาก ออก
(เมื่อมีข้อมูลมากขึ้น ก็เอา สั้นมาก ออก)
{{สั้นมาก}}
 
"การเวียนเทียน" คือการเดินเวียนรอบ[[ปูชนียสถาน]]สำคัญ เช่น อุโบสถ วิหาร หรือพระพุทธรูป เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญต่างๆ โดยใช้เทียนธูปและดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชา ถือไว้ในมือแล้วเดินเวียน 3 รอบ ขณะที่เดินรอบนั้นพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ ด้วยการสวดบทอิติปิโส ระลึกถึงพระธรรมคุณ ด้วยการสวดสวากขาโต และระลึกถึงพระสังฆคุณ ด้วยการสวดสุปะฏิปันโน จนกว่าจะเวียนจบ 3 รอบ
 
14,527

การแก้ไข