ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การไม่แสวงหาผลกำไร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
'''องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร''' (nonprofit organization ย่อว่า "NPO") เป็นชื่อเรียก[[องค์กร]] หรือ[[มูลนิธิ]]ที่มีจุดมุ่งหมาย ในการสนับสนุนกลุ่มที่มีความคิดเห็นพ้องกัน โดยเนื้อหาจะแตกต่างตั้งแต่ ศิลปะ การกุศล การศึกษา การเมือง ศาสนา งานวิจัย และจุดมุ่งหมายในด้านอื่นๆ โดยการทำงานทั้งหมดจะไม่มีจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์ทั้งสิ้น โดยจะไม่หาผลประโยชน์เข้าสู่มูลนิธิ แต่จะมีรายได้เนื่องจากค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงที่ได้รับจากสมาชิก หรือเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่ได้มาจากการบริจาค หรือจากการให้โดยเสน่หาเท่านั้น
{{โครงหน่วยงาน}}
 
68

การแก้ไข