ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ"

substituteTemplate
(substituteTemplate)
(substituteTemplate)
==อ้างอิง==
* ทิพากรวงศ์, เจ้าพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ เล่ม ๒. พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๐๔.
* {{user#REDIRECT[[ผู้ใช้:2T/ref/ราชสกุลจักรีวงศ์}} และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช]]
 
* #REDIRECT[[user:2T/ref/พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี]]
 
123,854

การแก้ไข