ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร"

substituteTemplate
(substituteTemplate)
|พระสวามี =
|พระราชโอรส/ธิดา =
|บุตร/ธิดา = 26 พระองค์ <ref>{{#REDIRECT[[user:2T/ref/พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า}}</ref>ในพระราชวงศ์จักรี]]
</ref>
|ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์จักรี]]
}}
123,859

การแก้ไข