ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ"

substituteTemplate
(substituteTemplate)
* ทิพากรวงศ์, เจ้าพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ เล่ม ๒. พระนคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, ๒๕๐๔.
* {{user:2T/ref/ราชสกุลจักรีวงศ์}}
* {{#REDIRECT[[user:2T/ref/พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า}}ในพระราชวงศ์จักรี]]
 
 
{{ต้นราชสกุลในรัชกาลที่ 2}}
123,854

การแก้ไข