ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดี"

substituteTemplate
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(substituteTemplate)
=== หนังสือ ===
* {{user:2T/ref/ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช}}
* {{อ้างหนังสือ
* {{user:2T/ref/พระญาติ ราชสกุลกรุงรัตนโกสินทร์}}
|ผู้แต่ง=เล็ก พงษ์สมัครไทย
* {{user:2T/ref/|ชื่อหนังสือ=พระญาติ ราชสกุลกรุงรัตนโกสินทร์}}
|URL=
|จังหวัด=กรุงเทพ
|พิมพ์ที่=สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง
|ปี= พ.ศ. 2549
|ISBN=974-9687-35-3
|หน้า=หน้าที่
|จำนวนหน้า=160
}}
 
 
{{พระราชโอรส-พระราชธิดาในรัชกาลที่ 1 ที่ได้ทรงกรม}}
123,860

การแก้ไข