ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าจอมเอิบ ในรัชกาลที่ 5"

substituteTemplate
(substituteTemplate)
(substituteTemplate)
==อ้างอิง==
*{{user:2T/ref/เจ้าจอมก๊กออ}}
*{{อ้างหนังสือ
*{{user:2T/ref/จอมนางแห่งสยาม}}
|ผู้แต่ง=วรรณพร บุญญาสถิตย์
|ชื่อหนังสือ=จอมนางแห่งสยาม ในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 6 กับกระแสวัฒนธรรมตะวันตก
|URL=
|จังหวัด=กรุงเทพ
|พิมพ์ที่=สำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊คส์
|ปี= พ.ศ. 2549
|ISBN=874-341-471-1
|หน้า=หน้าที่
|จำนวนหน้า=338
}}
 
*{{อ้างหนังสือ
|ผู้แต่ง=กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร
123,860

การแก้ไข