ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียดที่สะเทือนใจ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''Post traunatic stress dirorder''' มีชื่อย่ออย่างเป็นสากลว่า PTSD เป็นภาวะความเครียด...)
 
เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นทั้งภาวะ Threatening (คุกคามต่อผู้ป่วยโดยตรง) หรือ Depressivness (ไม่ได้โดนกับตัวเอง แต่โดนกับคนที่ตนเองรัก)
 
'''อาการทั่วๆไป''' ได้แก่ กลัว สิ้นหวัง หวาดผวา รู้สึกผิด ละอายใจ โกรธ ไม่มีใครหรืออะไรช่วยได้เลย
 
'''อาการสำคัญ'''
1. เกิดภาพเหตุการณ์นั้นๆ ซ้ำแล้วซ้ำอีก นึกถึงแล้วนึกถึงอีก
2. มักจะพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ดังกล่าว เช่น คนที่ขับรถชนคนตาย แล้วไม่กล้าขับรถอีกเลย ดูหนังหรือเห็นอะไรเกี่ยวกับรถก็ไม่ได้
3. อาการทางจิตใจ ได้แก ตื่นตัว สะดุ้ง ตกใจ ไม่มีสมธิ เครียดง่ายกับเรื่องธรรมดา
 
'''ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญอาการดังกล่าวต้องเป็นต่อเนื่องกันนานกว่า 1 เดือน'''
 
'''แนวทางการรักษาโดยการใช้ยา'''1. ใช้ยา Antidepressant เช่น Fluoxetine, Paroxetine
1. ใช้ยา Antidepressant เช่น Fluoxetine, Paroxetine
2. ใช้ยาพวก Adrenergic block agents
3. ใช้ยาพวก Antianxiety เช่น Diazepham
 
'''แนวทางการรักษาโดยวิธีอื่นๆ'''
1. Hypnosis สะกดจิต
2. Psychotherapy จิตบำบัด
4. Group therapy ให้ผู้ป่วยมาคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ป่วยอื่นที่เป็นเหมือนกัน
 
'''อ้างอิง'''
บทความนี้เขียนสรุปจากการเรียนวิชาจิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สอนโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ อาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3

การแก้ไข