ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดสมุทรสาคร"

แบ่งออกเป็น 1 [[เทศบาลนคร]] 2 [[เทศบาลเมือง]] 8 [[เทศบาลตำบล]] และ 26 [[องค์การบริหารส่วนตำบล]]<ref>[http://www.thailocaladmin.go.th/work/apt/apt150851.pdf ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ไฟล์เอกสาร PDF)]</ref> ดังนี้ (เฉพาะเทศบาลในจังหวัดสมุทรสาคร)
 
'''===อำเภอเมืองสมุทรสาคร'''===
{|
|--- valign=top
||
'''อำเภอเมืองสมุทรสาคร'''
* [[เทศบาลนครสมุทรสาคร]]
* [[เทศบาลตำบลบางปลา]]
* [[เทศบาลตำบลท่าจีน]]
* [[เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก]]
 
||
'''===อำเภอกระทุ่มแบน'''===
* [[เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน]]
* [[เทศบาลเมืองอ้อมน้อย]]
* [[เทศบาลตำบลสวนหลวง]]
 
||
'''===อำเภอบ้านแพ้ว'''===
* [[เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว]]
* [[เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา]]
* [[เทศบาลตำบลหลักห้า]]
|}
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม