ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มเซ็นทรัล"

== กลุ่มธุรกิจของบริษัท ==
=== [[เซ็นทรัลพัฒนา]] (CPN) ===
1. บริหารกิจการอสังหาริมทรัพย์และศูนย์การค้า ณ สิ้นปี 2552 CPN มีโครงการศูนย์การค้าทั้งสิ้น 15 โครงการ โดยเรียงตามลำดับการเปิดดำเนินการ ดังนี้
* 1. [[CentralPlaza ลาดพร้าว]] เปิด ธ.ค. 2525 (พื้นที่เช่าทั้งหมด 55,583 ตรม.)
* 2. [[CentralPlaza รามอินทรา]] เปิด พ.ย. 2536 (พื้นที่เช่าทั้งหมด 17,159 ตรม.)
* 3. [[CentralPlaza บางนาปิ่นเกล้า]] เปิด มี.ค. 25362538 (พื้นที่เช่าทั้งหมด 61,509 ตรม.)
* 4. [[CentralPlazaCentral ปิ่นเกล้าCenter พัทยา]] เปิด มี.ค. 2538 (พื้นที่เช่าทั้งหมด 15,227 ตรม.)
* 5. [[CentralPlaza เชียงใหม่ แอร์พอร์ต]] เปิด มี.ค. 2539 (ซื้อต่อจากโครงการตันตราภัณฑ์ เชียงใหม่) (พื้นที่เช่าทั้งหมด 76,006 ตรม.)
* 5. [[Central Center พัทยา]] เปิด ก.ค. 2538
* 6. [[CentralPlaza เชียงใหม่พระราม แอร์พอร์ต3]] เปิด มี.ค. 25392540 (ซื้อต่อจากโครงการตันตราภัณฑ์พื้นที่เช่าทั้งหมด เชียงใหม่58,036 ตรม.)
* 7. [[CentralPlaza พระราม 3บางนา]] เปิด .ค. 25402544 (พื้นที่เช่าทั้งหมด 57,695 ตรม.)
* 8. [[CentralPlaza พระราม 2]] เปิด ธ.ค. 2545 (พื้นที่เช่าทั้งหมด 99,356 ตรม.)
* 9. [[CentralWorld]] เปิด .ค. 25462545 (เช่าต่อจากโครงการ World Trade Center) (พื้นที่เช่าทั้งหมด 186,248 ตรม.)
* 10. [[CentralPlaza รัตนาธิเบศร์]] เปิด .. 25482546 (ซื้อต่อจากโครงการ Jusco รัตนาธิเบศร์) (พื้นที่เช่าทั้งหมด 76,910 ตรม.)
* 11. [[CentralPlaza แจ้งวัฒนะ]] เปิด พ.ย. 2551 (พื้นที่เช่าทั้งหมด 65,632 ตรม.)
* 12. [[CentralFestival พัทยา บีช]] เปิด ม.ค. 2552 (พื้นที่เช่าทั้งหมด 56,946 ตรม.)
* 13. [[CentralPlaza อุดรธานี]] เปิด เม.ย. 2552 (ซื้อต่อจากโครงการเจริญศรีคอมเพล็กซ์) (พื้นที่เช่าทั้งหมด 49,276 ตรม.กำลังอยู่ในช่วงรอการ Renovate กำหนดแล้วเสร็จไตรมาส 1/2555)
* 14. [[CentralPlaza ชลบุรี]] เปิด พ.ค. 2552 (พื้นที่เช่าทั้งหมด 39,785 ตรม.)
* 15. [[CentralPlaza ขอนแก่น]] เปิด ธ.ค. 2552 (พื้นที่เช่าทั้งหมด 52,061 ตรม.)
** [[โครงการในอนาคต]] มีดังนี้
*** [[CentralPlaza เชียงราย]] (กำลังก่อสร้าง กำหนดเปิด เม.ย. 2554)
*** [[CentralPlaza สุราษฎร์ธานี]] (กำลังดำเนินการ กำหนดเปิดไตรมาส 2/2555)
*** [[CentralFestival เชียงใหม่]] (กำลังดำเนินการ กำหนดเปิดปี 2555)
2. บริหารอาคารสำนักงาน โดยมีโครงการต่างๆ ดังนี้
* 1. [[ลาดพร้าว]]
* 2. [[ปิ่นเกล้า Tower A]]
* 3. [[ปิ่นเกล้า Tower B]]
* 4. [[บางนา]]
* 5. [[The Office @ CentralWorld]]
* 6. [[แจ้งวัฒนะ]]
3. บริหารโรงแรม โดยมีโครงการต่างๆ ดังนี้
* 1. [[Centrara Udonthani]] (CPN เป็นเจ้าของโครงการ โดยให้ Centara เป็นผู้บริหารโรงแรม)
4. บริหารที่พักอาศัย โดยมีโครงการต่างๆ ดังนี้
* 1. [[หลังสวน โคโลเนต]]
* 2. [[Central City Residence]] (CPN เป็นเจ้าของพื้นที่บางส่วนของโครงการ)
 
รวมทั้ง อาคารสำนักงาน ปิ่นเกล้าทาวเวอร์ เอ ปิ่นเกล้าทาวเวอร์ บี ลาดพร้าว แจ้งวัฒนะ บางนา และ ดิ ออฟฟิสเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยนอกจากนั้น[[เซ็นทรัลพัฒนา]]ยังมีการลงทุนในบริษัทลูกต่างๆ คือดังนี้ <ref>[http://www.listedcompany.com/ir/cpn/misc/cpn2006thai/cpn2006thaiindex.htm CPN - Annual Report 2006]</ref>
{{บน}}
* บมจ. เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา - บริหารศูนย์การค้า และกลุ่มอาคารบริเวณสามเหลี่ยมลาดพร้าว
ผู้ใช้นิรนาม