ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แก้ข้อความ+หมวดหมู่)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
เมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกในปี [[พ.ศ. 2310|พ.ศ. ๒๓๑๐]] [[ประเทศพม่า|พม่า]]ได้ทำลายวัดวาอาราม รวมไปถึงวังหลวงทั้งหมด พระที่นั่งทุกองค์กลายเป็นซากปรัก ที่มิสามารถรื้อฟื้นได้อีก
 
[[ภาพ:ภาพในสรรเพฯ.jpg|thumb|ภายในพระที่นั่งฯ จำลอง ในเมืองโบราณ|222px]]
== หลังเสียกรุง ==
[[ภาพ:พระที่นั่งสรรเพชร.jpg|left|thumb|การพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกในสมัยรัชกาลที่ 5 ณ พระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท ]]
ในรัชสมัยของ[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะฟื้นฟูกรุงเก่าขึ้นให้ดังเดิม ดั่งเช่นในสมัยกรุงศรีอยุธยายังเป็น[[ราชธานี]]อยู่ โดยทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาทเป็นปราสาทแรกขึ้นใหม่ บนรากฐานเดิมในวังหลวง เพื่อให้เป็นที่ประดิษฐานคำจารึก[[พระปรมาภิไธย]]พระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงศรีอยุธยา แต่ก็ก่อสร้างไม่เสร็จ เนื่องจากสิ้นรัชกาลของพระองค์ ต่อมาในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงมีพระราชดำริให้เก็บรักษาพระราชวังหลวงไว้เป็นหลักฐานทางโบราณคดี ตามแบบนานาอารยประเทศในตะวันตกที่เก็บรักษาสิ่งโบราณไว้ จึงโปรดเกล้าให้รื้อที่สร้างไว้ออก แล้วย้ายไปสร้างพระมหาปราสาทชั่วคราวเพื่อการ[[พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก]]แทน
 
== ความงดงามในสายตาชาวต่างชาติ==
[[ภาพ:ภาพในสรรเพฯ.jpg|thumb|ภายในพระที่นั่งฯ จำลอง ในเมืองโบราณ|222px]]
คณะราชทูต[[ลังกา]]ได้กล่าวถึงความงามของพระมหาปราสาทองค์นี้ไว้ว่า "เมื่อถึงเขตพระราชวัง เห็นปราสาทราชมณเฑียรที่ปิดทองอร่าม เจ้าพนักงานนำทูตานุทูตเข้าไปในพระราชวังผ่านประตู ๒ ชั้น ที่ประตูนั้นประดับประดาไปด้วยสีทอง เมื่อล่วงประตุชั้นที่สองเข้าไป ก็ถึงพระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท สองข้างมุขเด็จพระที่นั่ง มีรูปภาพต่าง ๆ ตั้งไว้คือ รูป[[หมี]] [[ราชสีห์]] [[รากบส]] [[โทวาริก]] [[นาค]] [[พิราวะยักษ์]] รูปทั้งหลายเหล่านี้ปิดทองเหลืองอร่ามทั้งหมด ตรงรูปหมู่ขึ้นไปเป็นราชบัลลังก์ สูงประมาณ ๑๐ คืบ([[พระที่นั่งบุษบกมาลา]]) ตั้งเครื่องสูงรอบ[[ราชบัลลังก์]]"
 
14,402

การแก้ไข