ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมยวดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''เทศบาลตำบลเมยวดี''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมยวดีทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุ่งเลิศทั้งตำบล
* '''เทศาบาลเทศบาลตำบลชมสะอาด''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชมสะอาดทั้งตำบล
 
 
ผู้ใช้นิรนาม