ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาศิส พิทักษ์คุมพล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| death_date =
| death_place =
| father = อิสมาอิลมะแอ พิทักษ์คุมพล
| mother = น๊ะ พิทักษ์คุมพล
| spouse = รอปีอ๊ะ พิทักษ์คุมพล
| footnotes =
| wiki_links = [[:หมวดหมู่:จุฬาราชมนตรี]] }}
== ประวัติ ==
 
อาศิส พิทักษ์คุมพล เกิดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม [[พ.ศ. 2490]] ที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นบุตรของฮัญีนายมะแอ อิสมาอิล(ฮัญีอิสมาอิล) พิทักษ์คุมพล ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากสุลตาน สุลัยมาน ชาฮ์ ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ท่านได้ศึกษาวิชา[[ศาสนาอิสลาม]]จาก[[สถาบันปอเนาะ]]ใน[[จังหวัดสงขลา]]และ[[จังหวัดปัตตานี]] หลังจากนั้น ท่านได้รับเลือกจากผู้นำศาสนาให้เป็นประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาเมื่อสมรสกับนางรอปีอ๊ะ [[พ.ศ.พิทักษ์คุมพล 2530]] ขณะมีอายุได้ 33 ปี และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนี้มาโดยตลอด นอกจากนี้ ท่านยังได้รับการเลือกให้เป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาในคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยเคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการและรองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในชุดที่มีนาย[[สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์]] อดีตจุฬาราชมนตรีบุตรธิดา เป็นประธานกรรมการ4 คน
 
ในด้านการศึกษานั้นท่านศึกษาสายสามัญระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านหัวเขา และในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสงเคราะห์ประชา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และศึกษาสายศาสนาในระดับซานาวีที่โรงเรียนมิฟตาฮุลอูลุมิดดีนียะห์ บ้านดอน เขต[[พระโขนง]] [[กรุงเทพมหานคร]] รวมถึงยึงศึกษาใน[[สถาบันปอเนาะ]]จากปอเนาะอัลนาซอนีย๊ะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และปอเนาะตุยง(ปัจจุบันคือโรงเรียนสกุลศาสน์อิสลาม) อำเภอหนองจิก จังหวัด[[ปัตตานี]] และยังศึกษาที่มัสยิดฮารอม ประเทศ[[ซาอุดิอาระเบีย]]
 
ท่านได้รับเลือกจากผู้นำศาสนาให้เป็นประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาเมื่อปี [[พ.ศ. 2530]] ขณะมีอายุได้ 33 ปี และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนี้มาโดยตลอด นอกจากนี้ ท่านยังได้รับการเลือกให้เป็นผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาในคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยเคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการและรองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในชุดที่มีนาย[[สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์]] อดีตจุฬาราชมนตรี เป็นประธานกรรมการ
 
ในปี [[พ.ศ. 2539]] ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็น[[สมาชิกวุฒิสภา]]สัดส่วนผู้นำศาสนาอิสลาม นอกจากนั้นแล้วยังเป็นที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำหลักสูตรอิสลามศึกษาเพื่อใช้ในสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงพันตำรวจโท[[ทักษิณ ชินวัตร]]ได้แต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) เพื่อศึกษาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาตใต้และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ผู้ใช้นิรนาม