ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอหันคา"

เพิ่มขึ้น 2,447 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอเดิมบางนางบวช]] ([[จังหวัดสุพรรณบุรี]])
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอเนินขาม]]
 
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 1.อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม พืชหลัก คือ ข้าว 2.อาชีพเสริม ได้แก่ ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์ 3.จำนวนธนาคาร
 
มี 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารธกส
 
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี - เทสโก้โลตัส เอ็กซ์เพรส (Tescolotus Express)
 
 
 
ด้านสังคม
 
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียนหันคาพิทยาคม โทร.0-5645-1184 โรงเรียนหันคาราษฏร์รังสฤษดิ์ โทร.0-5648-9115
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่ -
 
 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
- ป่าไม้ ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติเขาราวเทียน
- แหล่งน้ำ ได้แก่ แม่น้ำท่าจีน บึงระหานบัว บึงฉวาก บึงวงฆ้อง
- ที่ดิน
 
ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ผลไม้
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่(แม่น้ำ/บึง/คลอง) แม่น้ำท่าจีน บึงฉวาก เกาะมืองท้าวอู่อง บึงวังฆ้อง บึงระหานบัว
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ - โรงงานบางกอกรับเบอร์ - โรงงานผลิตชุดชั้นในซาบริน่า - โรงงานเอเอสวายเอ็นจิเนียริ่ง - โรงงาน ช.ไพศาล
 
== การปกครองส่วนภูมิภาค ==
ผู้ใช้นิรนาม