ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอหันคา"

เพิ่มขึ้น 1,206 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
(โรบอต เพิ่ม: fr:Amphoe Hankha)
}}
'''อำเภอหันคา''' เป็น[[อำเภอ]]หนึ่งของ[[จังหวัดชัยนาท]]
 
'''ประวัติความเป็นมา'''
 
อ.หันคา เดิมชื่อว่า "อ.บ้านเชี่ยน" ตั้งอยู่ตำบลบ้านเชี่ยน ต่อมาปี 2470
ได้ย้ายมาตั้งที่แห่งใหม่ ณ ตลาดหันคา เรียกว่า "อำเภอหันคา" เหตุที่เรียกว่า
"หันคา" มีที่มาประการแรก คือ จากตำนานเล่าว่ามีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
มาล่มขวางลำน้ำในลักษณะหันและคาตรงบริเวณ "ท่าบ้านหลวง" ซึ่งอยู่ทาง
ทิศใต้ของอำเภอ และประการที่สอง มาจากคำว่า "ลานคา" ตามลักษณะพื้นที่
ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นที่ราบกว้างมีหญ้าคาขึ้นปกคลุมโดยทั่วไป
 
 
 
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
ผู้ใช้นิรนาม