ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพลงเถื่อนแห่งสถาบัน"

(ใช้ <poem>)
 
== กลอนทั้งหมด ==
{{เริ่มบทกวี}}
<poem>
{{บทกวี|ดอกหาง นกยูง สีแดงฉาน|บานอยู่เต็มฟากสวรรค์|คนเดินผ่าน ไปมากัน|เขาด้นดั้น หาสิ่งใด}}
{{บทกวี|ปัญญา มีขาย ที่นี่หรือ|จะแย่งซื้อ ได้ที่ไหน|อย่างที่โก้ หรูหรา ราคาเท่าใด|จะให้พ่อ ขายนา มาแลกเอา}}
บานอยู่เต็มฟากสวรรค์
{{บทกวี|ฉันมา ฉันเห็น ฉันแพ้|ยินแต่ เสียงด่า ว่าโง่เง่า|เพลงที่นี่ ไม่หวาน เหมือนบ้านเรา|ใครไม่เข้า ถึงพอ เขาเยาะเย้ย}}
คนเดินผ่าน ไปมากัน
{{บทกวี|นี่จะให้ อะไร กันบ้างไหม|มหาวิทยาลัย ใหญ่โตเหวย|แม้นท่าน มิอาจให้ อะไรเลย|วานนิ่งเฉย อย่าบ่นอย่าโวยวาย}}
เขาด้นดั้น หาสิ่งใด
{{บทกวี|ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง|ฉันจึง มาหา ความหมาย|ฉันหวัง เก็บอะไร ไปมากมาย|สุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียว}}
 
{{บทกวี|มืดจริงหนอ สถาบัน อันกว้างขวาง|ปล่อยฉัน อ้างว้าง ขับเคี่ยว|เดินหา ซื้อปัญญา จนหน้าเซียว|เทียวมา เทียวไป ไม่รู้วัน}}
ปัญญา มีขาย ที่นี่หรือ
{{บทกวี|ดอกหางนกยูง สีแดงฉาน|บานอยู่เต็ม ฟากสวรรค์|เกินพอ ให้เจ้าแบ่งปัน|จงเก็บกัน อย่าเดิน ผ่านเลยไป}}
จะแย่งซื้อ ได้ที่ไหน
{{จบบทกวี}}
อย่างที่โก้ หรูหรา ราคาเท่าใด
จะให้พ่อ ขายนา มาแลกเอา
 
ฉันมา ฉันเห็น ฉันแพ้
ยินแต่ เสียงด่า ว่าโง่เง่า
เพลงที่นี่ ไม่หวาน เหมือนบ้านเรา
ใครไม่เข้า ถึงพอ เขาเยาะเย้ย
 
นี่จะให้ อะไร กันบ้างไหม
มหาวิทยาลัย ใหญ่โตเหวย
แม้นท่าน มิอาจให้ อะไรเลย
วานนิ่งเฉย อย่าบ่นอย่าโวยวาย
 
ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง
ฉันจึง มาหา ความหมาย
ฉันหวัง เก็บอะไร ไปมากมาย
สุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียว
 
มืดจริงหนอ สถาบัน อันกว้างขวาง
ปล่อยฉัน อ้างว้าง ขับเคี่ยว
เดินหา ซื้อปัญญา จนหน้าเซียว
เทียวมา เทียวไป ไม่รู้วัน
 
ดอกหางนกยูง สีแดงฉาน
บานอยู่เต็ม ฟากสวรรค์
เกินพอ ให้เจ้าแบ่งปัน
จงเก็บกัน อย่าเดิน ผ่านเลยไป
</poem>
 
== อ้างอิง ==
6,416

การแก้ไข