ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายสุรี จุติกุล"

 
{{เกิดปี|2477}}
[[หมวดหมู่:ข้าราชการพลเรือนชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:อาจารย์มหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์ - ศึกษาศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยพายัพ]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:อาจารย์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:ผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
54,187

การแก้ไข