ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมหมาย ฮุนตระกูล"

* {{อ้างหนังสือ|ผู้แต่ง=สมศรี ฮุนตระกูล|ชื่อหนังสือ=ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล, หนังสือที่ระลึกพิธีพระราชทานเพลิงศพ ศาลาปัณณรสภาค วัดเบญจมบพิตร|URL=|จังหวัด=กรุงเทพฯ|พิมพ์ที่=|ปี=2536|ISBN=|จำนวนหน้า=336}}
 
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 34 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 42 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 43 ของไทย}}
[[หมวดหมู่:นักเศรษฐศาสตร์ชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.จ.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนอัสสัมชัญ]]