ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พ.ศ. 2603"

replaceViaLink
(โรบอต เพิ่ม: tk:2060)
(replaceViaLink)
{{กล่องรวมปี|2603}}
 
'''พุทธศักราช 2603''' ตรงกับปีคริสต์ศักราช 2060 เป็น[[ปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันพฤหัสบดี]]ตาม[[ปฏิทินเกรกอเรียน]]
 
123,860

การแก้ไข