ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ"

เพิ่มข้อความเล็กน้อย
(เพิ่มตราวิทยาเขต)
(เพิ่มข้อความเล็กน้อย)
 
: ''ดูบทความเกี่ยวกับ [[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก]]''
'''มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ''' ([[อังกฤษ]]: Rajamangala University of Technology Tawan-ok : Chakrabongse Bhuvanarth Campus)เป็นวิทยาเขตหนึ่งที่มีชื่อเสียงของ[[มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล]]เน้นการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่มีทักษะด้านบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อย่างมีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้จริง มีความคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้สามารถประกอบอาชีพได้หลายอาชีพ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 122 [[ถนนวิภาวดีรังสิต]] แขวงดินแดง [[เขตดินแดง]] [[กรุงเทพฯ]] 10400
 
== '''ประวัติการก่อตั้ง''' ==
'''สาขาที่กำลังจะเปิดสอนในอนาคต'''
* สาขาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
* สาขาพละศึกษาพลศึกษาและนันทนาการ
* สาขาภาษาไทย
 
41

การแก้ไข