ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตรรกศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต เพิ่ม: new:तर्क)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
'''ตรรกศาสตร์''' (มาจากคำว่า λόγος (logos) ใน[[ภาษากรีก]]) คือมักถูกกล่าวว่าเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ[[การโต้แย้งเชิงตรรกศาสตร์|การโต้แย้ง]] แต่ความหมายที่แน่นอนของตรรกศาสตร์ก็ยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่ในหมู่[[นักปรัชญา]]   อย่างไรก็ตาม เนื้อหาวิชานี้ค่อนข้างแน่นอน กล่าวคือ หน้าที่ของนักตรรกศาสตร์ คือการพัฒนาระบบการให้เหตุผล เพื่อทำให้สามารถแยกแยะระหว่างข้อพิสูจน์ที่ดีกับข้อพิสูจน์ที่ผิดพลาดได้
 
== ที่มาของคำ ==
คำว่า "ตรรกศาสตร์" ในปัจจุบัน เป็น[[ศัพท์บัญญัติ]]ที่ใช้แทนแนวคิดเรื่อง Logic ในภาษาอังกฤษ, ซึ่งมีรากศัพท์มาจากคำว่า λόγος (logos) ใน[[ภาษากรีก]] ที่มีความหมายเดิมว่าคำ หรือสิ่งที่ถูกกล่าว หลาย ๆ ประเทศที่ใช้[[อักษรโรมัน]]ในการเขียนก็มีศัพท์ที่พูดถึง[[แนวคิด]]นี้ในลักษณะชื่อที่คล้ายๆกัน
 
ใน[[ภาษาไทย]] เดิมมีคำนี้ใช้อยู่แล้ว, ซึ่งน่าจะได้มาจาก[[ภาษาบาลี]] [[ภาษาสันสกฤต|สันสกฤต]] (อย่างเช่นใน [[กาลามสูตร]] 10 ข้อ ที่ มีกล่าวไว้ว่าข้อหนึ่งว่า "''อย่าเชื่อ เพราะ ได้คิดคำนึงเอาด้วย ตักฺกะ''"), ซึ่งอาจจะมีความหมายไม่ตรงทีเดียวนักกับคำว่าตรรกศาสตร์ที่ใช้ในภาษาปัจจุบัน
 
ใน[[ภาษาไทย]] เดิมมีคำนี้ใช้อยู่แล้ว, ซึ่งน่าจะได้มาจาก[[ภาษาบาลี]] [[ภาษาสันสกฤต|สันสกฤต]] (อย่างเช่นใน [[กาลามสูตร]] 10 ข้อ ที่ มีกล่าวไว้ว่าข้อหนึ่งว่า "''อย่าเชื่อ เพราะ ได้คิดคำนึงเอาด้วย ตักฺกะ''"), ซึ่งอาจจะมีความหมายไม่ตรงทีเดียวนักกับคำว่าตรรกศาสตร์ที่ใช้ในภาษาปัจจุบัน
 
{{โครงคณิตศาสตร์}}
131,116

การแก้ไข