ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมการค้าภายใน"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| footnote =
}}
'''กรมการค้าภายใน ''' ({{lang-en|Department of Internal Trade of Thailand}}) ก่อตั้งวันที่ [[5 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2485]] <ref>[http://www.dit.go.th/contentdetail.asp?TypeID=1&catid=101&id=13 ประวัติกรมการค้าภายใน]</ref> ซึ่งในขณะนั้นประเทศอยู่ระหว่างสงคราม[[ประเทศไทย]]ไม่อาจหลีกเลี่ยงผลภัยจาก[[สงคราม]]ได้ จึงมีความจำเป็นต้องพร้อมเตรียมรับปัญหาทุกด้าน และงาน[[เศรษฐกิจ]]สำคัญ เช่น [[การค้าขาย|การพาณิชย์]] [[อุตสาหกรรม]] [[วิทยาศาสตร์]] ยังรวมอยู่ในการดูแลของ[[กระทรวง]]เดียว จึงได้ยกฐานะกรมพาณิชย์ขึ้นเป็น[[กระทรวงพาณิชย์]] และตั้งกรมการค้าภายในขึ้นในสังกัด ทำหน้าที่ดูแลงาน[[การค้าขาย|การค้า]]ภายใน[[ประเทศ]]
 
== ประวัติความเป็นมา ==
กรมการค้าภายในสมัยแรกเริ่มนั้น มีภารกิจหลักคือมุ่งเน้นส่งเสริมการค้าภายในประเทศเป็นสำคัญ ทำหน้าที่ส่งเสริมการค้าของ[[คนไทย]] และการค้าโดยทั่วไป สืบราคาและรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้า อุปโภค[[สินค้าบริโภค|บริโภค]]ที่จำเป็นในการครองชีพ และแหล่งผลิตของสินค้านั้นๆ เพื่อใช้ประกอบการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ผลิตให้ขายได้ราคา รวมทั้งแก้ไขปัญหาการค้าอันกระทบกระเทือนถึงการครองชีพของประชาชน เนื่องจากระหว่างนั้นอยู่ในสมัยของสงคราม [[เศรษฐกิจ]]ในประเทศไม่เป็นปกติ การดูแลแก้ปัญหา สินค้าขาดแคลนและขึ้นราคาเป็นภาระหน้าที่ของ[[กระทรวงพาณิชย์]] ซึ่งทุกหน่วยงานรวมทั้งกรมการค้าภายในต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยใกล้ชิด และเมื่อหลังสิ้นสุดสงครามแล้วราคาสินค้าต่าง ๆ ได้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นภาระของกรมการค้าภายในต้องจัดหาสินค้ามาป้อนร้านค้าให้เพียงพอ เพื่อตรึงราคามิให้สูงเกินสมควร
 
ในปี [[พ.ศ. 2487]] – [[พ.ศ. 2495]] กระทรวงพาณิชย์ <ref>[http://www2.moc.go.th/ewtadmin/ewt/moc_web/download/article/article_20091009145323.pdf]</ref>ได้ปรับปรุงจัดระเบียบการบริหารงานของหน่วยงานในสังกัด และโอนงานหลายอย่างมาให้กรมการค้าภายในดูแลรับผิดชอบ โอนงานของกรมควบคุมการค้าที่ถูกยุบเลิก มาจัดตั้งเป็นกองควบคุมการค้า และกองควบคุม[[ข้าว]]<ref>[http://www.dit.go.th/contentdetail.asp?TypeID=16&catid=115&id=2157 Control over Rice Production]</ref> อันทำให้ภารกิจของกรมการค้าภายในแต่เดิมเป็นงานส่งเสริม เพิ่มมาทำหน้าที่ควบคุมด้วยหลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการแบ่งส่วน[[ราชการ]] เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจและสถานการณ์ในปี [[พ.ศ. 2522]] [[พ.ศ. 2535]] และ [[พ.ศ. 2542]]
 
==วิสัยทัศน์==
391,062

การแก้ไข