ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ห้างหุ้นส่วน"

(สากล + สังคายนา 2)
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.dbd.go.th/thaimainsite/register/detail5_aindex.phtmlphp?id=100 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด] กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
[[หมวดหมู่:กฎหมายนิติบุคคล]]
ผู้ใช้นิรนาม