ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห. +โครง)
 
'''โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม''' เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] โดยมี นางวรรณี บุญประเสริฐ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ มีอาจารย์ทั้งสิ้น 89 คน และมีลูกจ้างประจำ 9 คน อัตราจ้างรายปี 25 คน มีนักเรียนประมาณ 2,200 คนต่อปีการศึกษา จำนวน 5153 ห้องเรียน
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม