ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทัณฑนิคม"

เพิ่มขึ้น 1,063 ไบต์ ,  10 ปีที่แล้ว
 
ในระบบทัณฑนิคม นักโทษจะถูกส่งตัวออกไปไกล ๆ เพื่อป้องกันความพยายามในการหลบหนีและเพื่อตัดกำลังใจในการกลับมายังบ้านเกิดของตนหลังจากโทษหมดลง ทัณฑนิคมมักจะตั้งอยู่ในพื้นที่อันห่างไกลซึ่งไม่ได้การต้อนรับ ที่นั่น พวกเขาจะต้องใช้แรงงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อประเทศแม่ก่อนที่แรงงานจะอพยพเข้ามาในพื้นที่ หรือนักโทษอาจต้องใช้แรงงานต่อไปหลังจากนั้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่ามาก อันที่จริงแล้ว บางคน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจน) มักจะถูกตัดสินให้ต้องกลายมาเป็นแรงงานราคาถูกจำนวนมาก
 
== บรรณานุกรม ==
 
* Diiulio, John J., [http://books.google.com/books?id=s6AsM5Y_MUIC&printsec=frontcover ''Governing Prisons: A Comparative Study of Correctional Management''], Simon and Schuster, 1990. ISBN 0029078830
* Dupont, Jerry, "The Common Law Abroad: Constitutional and Legal Legacy of the British Empire", Wm. S. Hein Publishing, 2001. ISBN 0837731259, 9780837731254
* Johnsen, Thomas C., [http://harvardmagazine.com/1999/09/vita.html "Vita: Howard Belding Gill: Brief Life of a Prison Reformer: 1890-1989"], [[Harvard Magazine]], September-October 1999, p. 54.
*Serrill, M. S., "Norfolk - A Retrospective - New Debate Over a Famous Prison Experiment," ''Corrections Magazine'', Volume 8, Issue 4 (August 1982), pp. 25–32.
* Mun Cheong Yong, V. V. Bhanoji Rao, "Singapore-India Relations: A Primer", Study Group on Singapore-India Relations, National University of Singapore Centre for Advanced Studies Contributor Mun Cheong Yong, V. V. Bhanoji Rao, Yong Mun Cheong, Published by NUS Press, 1995. ISBN 9971691957, 9789971691950
 
[[หมวดหมู่:การกักขัง]]