ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [http://www.sasin.edu/ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์]
 
{{สถาบันอุดมศึกษานานาชาติในประเทศไทย}}
{{คณะในจุฬาฯ}}
[[หมวดหมู่:หน่วยงานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
487

การแก้ไข