ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ใยประสาทนำเข้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[ไฟล์:Neuron.jpg|thumb|250px|right|โครงสร้างของแอกซอน]]
'''เดนไดรต์''' (Dendrite) เป็นแขนงประสาทประเภทหนึ่งของ[[เซลล์ประสาท]] (neuron) ซึ่งทำหน้าที่นำกระแสประสาทเข้าสู่เซลล์ประสาท ซึ่งกระแสประสาทดังกล่าวเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าเคมีที่เกิดจากการกระตุ้นจากเซลล์ประสาทอื่นๆ (ทั้งนี้อาจเกิดจากสัญญาณจากรีเซปเตอร์ การกระตุ้นด้วยขั้วไฟฟ้าโดยมนุษย์ ฯลฯ) ซึ่งช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาทตรงบริเวณที่มีการถ่ายทอดกระแสประสาทไปสู่กันได้นั้น เรียกว่า[[ไซแนปส์]]
 
907

การแก้ไข