ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอวานรนิวาส"

อำเภอวานรนิวาสแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 [[ตำบล] 3 (เทศบาล)] 182 [[หมู่บ้าน]] ได้แก่
{|
|-
-
||1.||วานรนิวาส|||| (Wanon Niwat)||||17 หมู่บ้าน||||||||||8.||ศรีวิชัย|||| (Si Wichai)||||16 หมู่บ้าน|||
|-
6,245

การแก้ไข