ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายการทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทย"

* [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2162]] (ทางแยกเข้า[[อำเภอจักราช|จักราช]])
* [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2168]] ([[อำเภอราษีไศล|ราษีไศล]]-[[อำเภอกันทรารมย์|กันทรารมย์]])
* [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2169]] (ถนนวารีราชเดช : แยกทางหลวงเลี่ยงเมือง หมายเลข 23 [[อำเภอเมืองยโสธร|ยโสธร]] - แยก[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2047]] [[อำเภอเลิงนกทา|เลิงนกทา]])
* [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2173]] (แยก[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217]] (นิคมลำโดมน้อย) [[อำเภอสิรินธร]]-[[อำเภอโขงเจียม|โขงเจียม]]
* [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2175]] (แยก[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 206]] (บ้านวังหิน) [[อำเภอพิมาย]]-[[อำเภอชุมพวง|ชุมพวง]])
45

การแก้ไข