ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิล่ามอนสเตอร์"

<references />
{{commons|Category:Heloderma suspectum}}
[[หมวดหมู่:สัตว์มีพิษ]]
[[หมวดหมู่:สัตว์มีแกนสันหลัง]]
[[หมวดหมู่:สัตว์เลื้อยคลาน]]
[[หมวดหมู่:กิ้งก่า|กิ้งก่า]]
 
ผู้ใช้นิรนาม