ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:มารยาท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* หลีกเลี่ยงการย้อนการแก้ไขของผู้ใช้คนอื่น เมื่อสามารถทำได้
* ทำงานโดยอยู่ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน
* เวลาโต้เถียง ให้แย้งกันเรื่องข้อเท็จจริงของตัวเนื้อหา อย่าเถียงกันเรื่องความเห็นหรือการแสดงออกส่วนตัวในส่วนเนื้อหาfos az egész irányelv
* พยายามควบคุมอารมณ์ของตนระหว่างการโต้เถียง
* แก้ไขหรือสรุปข้อโต้เถียงที่คุณเป็นผู้ตั้งประเด็นไว้
* อย่าเฉยเมยกับคำถามผู้อื่น ถ้ามีผู้ที่สงสัยและต้องการแก้ไขงานของเรา ควรระบุเหตุผลที่เหมาะสมในการเขียนหรือแก้ไข
2

การแก้ไข