ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ''' ({{lang-en|Aquarium}}) มีสองลักษณะคือ แสดงพันธุ์[[สัตว์น้ำ]]จืด และแสดงพันธุ์[[สัตว์ทะเล]] ปัจจุบัน มีธุรกิจประเภทนี้ เกิดขึ้นหลายแห่ง และพยายามสร้างจุดสนใจ อาทิ อุโมงค์ปลา กิจกรรมสาธิตการให้อาหารปลา การบรรยายใต้น้ำ รวมถึงการแต่งกายตามเทศกาลของนักดำน้ำ เพื่อให้ผู้เข้าชมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เป็นต้น
 
สำหรับประเทศไทย ผู้ที่ประกอบกิจการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ มีทั้งภาครัฐและเอกชน สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำของภาครัฐ ที่จัดแสดงมายาวนาน และมีชื่อเสียงได้แก่ ''[[สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดกรุงเทพมหานคร]]'' และ ''[[พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ]]'' [[จังหวัดชลบุรี]] ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวอย่างของการให้ความรู้แล้ว ยังเก็บค่าเข้าชมในราคาถูก ส่วนสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภาคเอกชนที่มีชื่อเสียงได้แก่ ''[[สยามโอเชี่ยนเวิร์ล]]'' [[กรุงเทพมหานคร]] และ ''[[อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์]]'' [[เมืองพัทยา]] [[จังหวัดชลบุรี]]
 
== รายชื่อสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลในประเทศไทย ==
ผู้ใช้นิรนาม