ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|colspan="7" cellpadding="7" bgcolor=#d3d3d3 align="center"|'''คณะสหเวชศาสตร์'''
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน]]|| {{อยู่}} || || || || {{อยู่}}สาขาเทคโนโลยีชีวการแพทย์<br> สาขา[[เทคโนโลยีการอาหาร]]และ[[โภชนาการ]]
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || {{อยู่}} <center>{{ถูก}}</center> || || {{อยู่}}สาขา[[โภชนาการ]]และการกำหนดอาหาร
32,569

การแก้ไข