ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน]]|| {{อยู่}} || || || ||
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || {{อยู่}} <center>{{ถูก}}</center> || || {{อยู่}}สาขา[[โภชนาการ]]และการกำหนดอาหาร
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]|| {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || ||
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]]|| {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || {{อยู่}} || {{อยู่}}สาขา[[เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก]]
|-
| [[สำนักวิชาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยาศรีนครินทรวิโรฒ]]|| {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || {{อยู่}} || || สาขา[[วิทยาศาสตร์การกีฬา|วิทยาศาสตร์]]และ[[เทคโนโลยีการกีฬา]]
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา]]|| || || || || {{อยู่}}สาขา[[ชีวเวชศาสตร์]]
| [[สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]] || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || ||
|-
| [[คณะสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนเรศวร พะเยา]]|| {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || {{อยู่}} || || {{อยู่}}สาขา[[วิทยาศาสตร์การกีฬา|วิทยาศาสตร์]]และ[[เทคโนโลยีการกีฬา]]
|-
| [[สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์]] || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || ||
|-
|colspan="7" cellpadding="7" bgcolor=#d3d3d3 align="center"|'''คณะอื่น ๆ'''
32,569

การแก้ไข