ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายสุรี จุติกุล"

* รองประธานมูลนิธิส่งเสริมดนตรีสากลเยาวชน
==สถานที่เกียรติคุณของสกุล "จุติกุล"==
* ห้องประชุม "สายสุรี จุติกุล" คณะศึกษาศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
* ห้องประชุม "กวี จุติกุล" [[คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
 
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 47 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 49 ของไทย}}
ผู้ใช้นิรนาม