เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[หมวดหมู่:นักเศรษฐศาสตร์ชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:ศาสตราจารย์]]
[[หมวดหมู่:อาจารย์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549]]
[[หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายอินเดีย]]
[[หมวดหมู่:ชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม]]