ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐบอลติก"

เพิ่มขึ้น 53 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
แจ้งไม่เป็นสารานุกรมด้วยสจห.
(หน้าใหม่: ประเทศที่แยกออกมาจากประเทศใหญ่เคยเป็นรัฐรัฐหนึ่งของประเทศ...)
 
(แจ้งไม่เป็นสารานุกรมด้วยสจห.)
{{ไม่เป็นสารานุกรม}}
ประเทศที่แยกออกมาจากประเทศใหญ่เคยเป็นรัฐรัฐหนึ่งของประเทศนั้นเช่น รัสเซียประเทศที่แยกออกมา ได้แก่ เอทโทเนีย ลิทัวเนีย ลัทเวีย เป็นต้น
5,823

การแก้ไข