ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทิพาวดี เมฆสวรรค์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  10 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์''' ([[1 มกราคม]] [[พ.ศ. 24802489]] - ปัจจุบัน) อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตปลัด[[กระทรวงวัฒนธรรม]], อดีตปลัด[[กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]] และอดีตเลขาธิการ[[สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน]] เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญร่วมกับ[[กระทรวงการคลัง]]และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาและผลักดันให้เกิดกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ (กบข.) การให้ความสำคัญต่อความเสมอภาคของบทบาทชายหญิง ทั้งในสถานที่ทำงานและภายนอก รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นยิ่งด้านการต่างประเทศ สามารถระดมความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ มาสู่สำนักงาน ก.พ. อย่างมากมาย อาทิ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ธนาคารโลก (World Bank) และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)
 
ผู้ใช้นิรนาม