ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอหุระมาซดะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
{{สั้นมาก}}
 
'''พระเจ้าอาหุรมาสดา''' คือ[[พระเจ้า]]ของ[[ศาสนาโซโรอัสเตอร์]] ซึ่งเป็นลัทธิ (Thism,Doctrine,Sect) ลัทธิหนึ่งในศาสนาซิกส์ คำว่า มาสดา แปลว่า ฉลาด พระเจ้าองค์นี้เป็นเทพเจ้าแห่งแสงสว่าง [[พระเจ้า]]แห่งความดีจะต้องต่อสู้กับความชั่ว คือ ต้องสู้กับพระเจ้าแห่งความชั่ว ซึ่งใน[[เปอร์เซีย]]โบราณนับถือเป็น[[เทพเจ้า]]สูงสุด จากการค้นคว้าเกี่ยวกับศาสนาโซโรอัสเตอร ทำให้เป็นที่กระจ่างชัดว่า ศาสดาโซโรอัสเตอร ได้พยายามทำการต่อสู้กับความงมงายของศาสนาแห่งชาวอารยัน หนึ่งในนั้นก็คือการที่เขาปฏิเสธว่าตนมีส่วนร่วมในการชวนเชื่อสู่ พระเจ้าอาหุรมาสดา
แต่ไม่มีใครทราบถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่การนับถือเทพเจ้าสองฝ่าย(ฝ่ายแสงสว่างกับฝ่ายความมืด)ของชาวโซรอัสเตอร์ว่าเริ่มตั้งแต่สมัยใด ซึ่งในคัมภีร์หมวดที่1ของอเวสตะ ได้ระบุไว้ว่าเทพเจ้าแห่งความชั่วต้องเผชิญหน้ากับเทพเจ้าแห่งความดีมิใช่เผชิญกับอาหูรมาสดาซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุด
 
ในโซโรอัสเตอร อาหุรมาสดามีสมุน6องค์ ซึ่งมีความสูงส่งดังทวยเทพในศาสนาของอิบรอฮีม และมีการจัดกองกำลังเพื่อสู้รบกับฝ่ายอธรรม
จากการค้นคว้าเกี่ยวกับศาสนาโซโรอัสเตอร์ ทำให้เป็นที่กระจ่างชัดว่า ศาสดาโซโรอัสเตอร ได้พยายามทำการต่อสู้กับความงมงายของศาสนาแห่งชาวอารยัน หนึ่งในนั้นก็คือการที่เขาปฏิเสธว่าตนมีส่วนร่วมในการชวนเชื่อสู่ พระเจ้าอาหุรมาสดา แต่ไม่มีใครทราบถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่การนับถือเทพเจ้าสองฝ่าย(ฝ่ายแสงสว่างกับฝ่ายความมืด)ของชาวโซรอัสเตอร์ว่าเริ่มตั้งแต่สมัยใด ซึ่งในคัมภีร์หมวดที่ 1 ของอเวสตะ ได้ระบุไว้ว่าเทพเจ้าแห่งความชั่วต้องเผชิญหน้ากับเทพเจ้าแห่งความดีมิใช่เผชิญกับอาหูรมาสดาซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุด
ตามความเชื่อของโซโรอัสเตอร์ โลกจนถึงปัจจุบันมี 12000ปี เทพเจ้าแห่งความดีทำการปกครอง3000ปีและในช่วงเวลานี้เทพเจ้าแห่งความชั่วได้ใช้ชีวิตอยู่ในความมืด เมื่อเขาออกมาเพื่อเผชิญกับเทพเจ้าแห่งความดี เทพเจ้าแห่งความดีได้ให้เวลาเขาในการต่อสู้เป็นเวลา9000ปี ซึ่งเขามั่นใจว่าจะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอน ทั้งสองฝ่ายได้เริ่มทำการสร้างสิ่งที่ดีและชั่วขึ้นบนโลกใบนี้และสู้กันด้วยวิธีนี้ จนกระทั้ง3000ปีผ่านไป โซโรอัสเตอร์ถูกสร้างขึ้น และทำให้กองทัพฝ่ายเทพแห่งความดีแข็งแกร่งขึ้น จนได้รับชัยชนะ
 
ในโซโรอัสเตอรอัสเตอร์ อาหุรมาสดาหุรมาสดา มีสมุน 6 องค์ ซึ่งมีความสูงส่งดังทวยเทพในศาสนาของอิบรอฮีม และมีการจัดกองกำลังเพื่อสู้รบกับฝ่ายอธรรม
 
ตามความเชื่อของโซโรอัสเตอร์ โลกจนถึงปัจจุบันมี 12000 ปี เทพเจ้าแห่งความดีทำการปกครอง 3000 ปี และในช่วงเวลานี้เทพเจ้าแห่งความชั่วได้ใช้ชีวิตอยู่ในความมืด เมื่อเขาออกมาเพื่อเผชิญกับเทพเจ้าแห่งความดี เทพเจ้าแห่งความดีได้ให้เวลาเขาในการต่อสู้เป็นเวลา 9000 ปี ซึ่งเขามั่นใจว่าจะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอน ทั้งสองฝ่ายได้เริ่มทำการสร้างสิ่งที่ดีและชั่วขึ้นบนโลกใบนี้และสู้กันด้วยวิธีนี้ จนกระทั้ง 3000 ปีผ่านไป โซโรอัสเตอร์ถูกสร้างขึ้น และทำให้กองทัพฝ่ายเทพแห่งความดีแข็งแกร่งขึ้น จนได้รับชัยชนะ
 
 
2,195

การแก้ไข