ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เยาวเรศ ชินวัตร"

[[หมวดหมู่:สกุลชินวัตร]]
[[หมวดหมู่:ชาวไทยเชื้อสายจีน]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนดาราวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยเกริก]]
[[หมวดหมู่:นักธุรกิจชาวไทย]]
54,146

การแก้ไข