ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อเวสตะ"

เก็บกวาด
(โรบอต แก้ไข: it:Avestā)
(เก็บกวาด)
'''อเวสตะ'''หรือ '''เซนต์ อเวสตะ''' เป็น[[คัมภีร์]]สำคัญใน[[ศาสนาโซโรอัสเตอร์]] แบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ
{{รอการตรวจสอบ}}
[[ศาสนาโซโรอัสเตอร์]]มีคัมภีร์ที่สำคัญคือ '''อเวสตะ'''หรือ '''เซนต์ อเวสตะ'''แบ่งออกเป็น ๕ หมวด คือ
 
๑.#'''ยัสนา'''(Yasna) แปลว่า การบูชาหรือพลีกรรม เป็นคัมภีร์ที่เก่าแก่สุด และสำคัญที่สุดของ[[ศาสนาโซโรอัสเตอร์]] ประกอบด้วย ๑๗17 คาถา และเชื่อว่า[[โซโรอัสเตอร์]]เป็นผู้ประพันธ์เอง
๒.#'''วิสเปรัท'''(Visperad) เป็นบทสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้า เป็นบทสั้นๆนิยมใช้กับยัสนา นอจากนอกจากนี้ยังว่าด้วยศาสตร์ต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และแพทยศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะคล้าย[[เวทางคศาสตร์]]ใน[[ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู]]
 
๓.#'''เวทิทัท'''(Vendidad) กฎที่เป็นปฏิปักษ์ต่อหมู่มาร เป็นระเบียบวินัยและพิธีกรรมของพระ นอกจากนี้ยังว่าด้วยเรื่องจักรวาล ประวัติศาสตร์ และนรก สวรรค์อีกด้วย
๒.'''วิสเปรัท'''(Visperad) เป็นบทสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้า เป็นบทสั้นๆนิยมใช้กับยัสนา นอจากนี้ยังว่าด้วยศาสตร์ต่างๆเช่น วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และแพทยศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะคล้ายเวทางคศาสตร์ใน[[ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู]]
๔.#'''โขรทะ อเวสตะ''' (Khorta Avesta) หรือ'''อเวสตะน้อย''' เป็นหนังสือคู่มือสำหรับศาสนิกชนทั่วไปใช้สวดมนต์
 
๓.'''เวทิทัท'''(Vendidad)กฎที่เป็นปฏิปักษ์ต่อหมู่มาร เป็นระเบียบวินัยและพิธีกรรมของพระ นอกจากยังว่าด้วยเรื่องจักรวาล ประวัติศาสตร์ และนรก สวรรค์อีกด้วย
 
๔.'''โขรทะ อเวสตะ''' (Khorta Avesta)หรือ'''อเวสตะน้อย''' เป็นหนังสือคู่มือสำหรับศาสนิกชนทั่วไปใช้สวดมนต์
 
== อ้างอิง ==
จากหนังสือฟื้น ดอกบัว, รองศาสตราจารย์.'''ศาสนาเปรียบเทียบ''' (พิมพ์ครั้งที่ 3) ของรองศาสตราจารย์ฟื้นกรุงเทพฯ ดอกบัว: โสภณการพิมพ์, 2549. หน้า ๘๔84.
 
[[หมวดหมู่:ศาสนาโซโรอัสเตอร์]]