ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข้อต่อ"

เพิ่มขึ้น 80 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
 
== ข้อต่อจัดจำแนกตามโครงสร้าง ==
เราสามารถแบ่งชนิดของข้อต่อในร่างกายได้ตามลักษณะการติดต่อกันของกระดูกแต่ละชิ้น โดยแบ่งได้เป็นสามแบบ คือ ข้อต่อแบบ(ชนิด)เส้นใย (fibrous joints) ข้อต่อแบบ(ชนิด)กระดูกอ่อน (cartilaginous joints) และข้อต่อแบบ(ชนิด)มีไขข้อหรือข้อต่อ(ชนิด)ซินโนเวียล (synovial joints)
 
=== ข้อต่อ(ชนิด)เส้นใย (Fibrous joints) ===
11

การแก้ไข