ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข้อต่อ"

=== ข้อต่อ(ชนิด)มีไขข้อ หรือข้อต่อ(ชนิด)ซินโนเวียล (Synovial joint) ===
[[ไฟล์:Gray300.png|thumb|200px|right|โครงสร้างพื้นฐานของข้อต่อแบบซินโนเวียล]]
ข้อต่อแบบ(ชนิด)ซินโนเวียลจะไม่ได้มีการเชื่อมติดต่อกันของกระดูกโดยตรง แต่จะมีโครงสร้างที่เรียกว่า [[แคปซูลปลอกหุ้มข้อต่อ]] (articular capsule) เป็นตัวกลาง และภายในแคปซูลข้อต่อนี้จะเป็น[[โพรงข้อต่อ]] (articular space) ซึ่งจะมีของเหลวคือ [[ซินโนเวียล ฟลูอิดน้ำไขข้อ]] (synovial fluid) ที่สร้างจากเนื้อเยื่อโดยรอบแคปซูลปลอกหุ้มข้อต่อ ช่วยในการเคลื่อนไหวของข้อต่อ ข้อต่อในแบบ(ชนิด)ซินโนเวียลนี้จึงเป็นข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้มาก และพบได้ในเกือบทุกข้อต่อของทั้งรยางค์บนและรยางค์ล่าง
 
== ข้อต่อจัดจำแนกตามคุณสมบัติในการเคลื่อนไหว ==
11

การแก้ไข